Jednostki Carlisle

Próbna Drużyna Harcerzy
Próbna Gromada Zuchów

Zbiórki się odbywają w St. Cuthberts Catholic Primary School w Carlisle
Harcerzy (11-15 lat): co sobotę od 13:30 do 15:00
Zuchów (7-10 lat): co sobotę od 13:30 do 15:00

Szczepowy: Jarek Jakubiak
Drużynowy: Jarek Jakubiak
Wódz Zuchów: Edyta Malinowska

Email: carlisle@hufiecwilno.org.uk

Gdzie jesteśmy

Co robimy