Jednostki Lincoln

Próbna Drużyna Harcerzy
Gromada Zuchów "Płomyki"
(prowadzą harcerki)

Zbiórki się odbywają na stanicy harcerskiej w Fenton
Harcerzy (11-15 lat): co drugi poniedziałek od 17:00 do 19:00
Zuchów (7-10 lat): co drugi poniedziałek od 17:00 do 19:00

Drużynowy: ćw. Michał Pilarski

Email: lincoln@hufiecwilno.org.uk

Gdzie jesteśmy