Szczep "Antokol" Huddersfield

11 Drużyna Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego
Gromada Zuchów "Wiślanie"
(prowadzą harcerki)
Gromadka Skrzatów "Rozbrykana Stonoga" (prowadzą harcerki)

Zbiórki się odbywają w polskim ośrodku katolickim w Huddersfield
Harcerzy (11-15 lat): co sobotę od 12:00 do 13:00
Zuchów (7-10 lat): co druga sobota od 12:00 do 13:00
Skrzatów (4-6 lat): co druga sobota od 12:00 do 13:30

Szczepowy: hm. Wacek Mańkowski
Drużynowy: h.o. Dawid Topolski

Email: huddersfield@hufiecwilno.org.uk

Gdzie jesteśmy

Co robimy