Kalendarz

Ramowy Program Hufca

Wrzesień
Festyn
Kursy Instruktorskie
Kursy Funkcyjnych

 

Październik
Mini Kolonia Zuchowa
Mini Złaz Wędrowników

 

Listopad
Wszystkich Świętych / Dzień Zaduszny
Swięto Niepodległości

 

Grudzień
Biwak Hufca
Mistrzostwa Sportowe
Kolędowanie

 

Styczeń
Opłatek Hufca

 

Luty
Biwaki Drużyn
Dzień Myśli Braterskiej
Kursy Instruktorskie

 

Marzec
Kursy Instruktorskie

 

Kwiecień
Warta przy Grobie Pańskim
Złaz Wędrowników
Święty Jerzy
Uroczystości Katyńskie

 

Maj
Mini Kolonia Zuchowa

 

Czerwiec
Biwak Hufca
Harcfest

 

Lipiec
Obóz Harcerzy
Kolonia Zuchowa

 

Sierpień
Obóz Wędrowny