Jednostki York

  • ​​​​Próbna Gromada Zuchów

Zbiórki się odbywają w okolicach York
Zuchów (7-10 lat): co trzecia sobota

Wódz Zuchów: ćw. Nataniel Żeromiński

Email: york@hufiecwilno.org.uk

zuchy_carlirle.jpg

Gdzie jesteśmy