Szczep "Antokol" Huddersfield

  • 11 Drużyna Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego
  • Gromada Zuchów "Wiślanie" (prowadzą harcerki)​​​​​
  • Gromadka Skrzatów "Rozbrykana Stonoga" (prowadzą harcerki)

Zbiórki się odbywają w polskim ośrodku katolickim w Huddersfield
Harcerzy (11-15 lat): co druga sobota od 13:30 do 15:00
Zuchów (7-10 lat): co druga sobota od 12:00 do 13:00
Skrzatów (4-6 lat): co druga sobota od 13:00 do 14:00

Szczepowy: hm. Wacek Mańkowski
Drużynowy: pwd. Dawid Topolski

Email: huddersfield@hufiecwilno.org.uk

Gdzie jesteśmy

Co robimy