Szczep "Wilcza Łapa" Blackburn

  • 27 Drużyna Harcerzy im. Rtm. Witolda Pileckiego
  • Gromada Zuchów "Białe Orły"

Zbiórki się odbywają w sali parafialnej Good Shepherd Church w Blackburn
Harcerzy (11-15 lat): co druga sobota od 16:45 do 18:45
Zuchów (7-10 lat): co druga sobota od 16:45 do 18:45

Szczepowy: pwd. Zbigniew Mogielnicki
Drużynowy: wyw. Krystian Matulewicz
Wódz Zuchów: pwd. Zbigniew Mogielnicki

Email: blackburn@hufiecwilno.org.uk

Gdzie jesteśmy

Co robimy