Szczep "Nowogródek" Sheffield Barnsley

  • 26 Drużyna Harcerzy im. Gen. Tadeusza 'Bora' Komorowskiego
  • Gromada Zuchów "Krasnoludki" Sheffield
  • Gromada Zuchów "Płomyki" Barnsley

Zbiórki się odbywają w okolicach Sheffield i Barnsley
Harcerzy (11-15 lat): co druga sobota
Zuchów Sheffield (7-10 lat): co druga sobota
Zuchów Barnsley (7-10 lat): co druga niedziela

Szczepowy: hm. Marek Szablewski
Drużynowy: wyw. Tomasz Zaremba
Wódz Zuchów: in.z. Tamara Fieldsend

Email: sheffieldbarnsley@hufiecwilno.org.uk
Website: sheffieldbarnsley.hufiecwilno.org.uk

Napisz do nas aby dowiedzieć się więcej

26dh.jpg

Gdzie jesteśmy

Co robimy