Szczep "Nowogródek" Sheffield Barnsley

  • 26 Drużyna Harcerzy im. Gen. Tadeusza 'Bora' Komorowskiego
  • Gromada Zuchów "Krasnoludki" Sheffield
  • Gromada Zuchów "Płomyki" Barnsley

Zbiórki się odbywają w szkole Parkwood Academy w Sheffield i w sali parafialnej Holy Rood Church w Barnsley
Harcerzy (11-15 lat): co druga sobota od 13:30 do 14:30
Zuchów Sheffield (7-10 lat): co druga sobota od 13:30 do 14:30
Zuchów Barnsley (7-10 lat): co druga niedziela od 17:00 do 18:00

Szczepowy: hm. Marek Szablewski
Drużynowy: ćw. Nataniel Żeromiński
Wódz Zuchów: in.z. Tamara Fieldsend

Email: sheffieldbarnsley@hufiecwilno.org.uk

Gdzie jesteśmy

Co robimy