Szczep "Lida" Leeds

  • 9 Drużyna Harcerzy im. Św. Maksymiliana Kolbe
  • Gromada Zuchów "Skoczki"
  • Gromadka Skrzatów "Żabki" (prowadzą harcerki)

Zbiórki się odbywają w polskim ośrodku katolickim w Leeds
Harcerzy (11-15 lat): co sobotę od 13:00 do 16:00
Zuchów (7-10 lat): co druga sobota od 13:00 do 14:00
Skrzatów (4-6 lat): co druga sobota od 13:00 do 14:00

Szczepowy: h.r. Zygmunt Green
Drużynowy: phm. Daniel Babynko
Wódz Zuchów: in.z. Basia Krzyworączka

Email: leeds@hufiecwilno.org.uk

Gdzie jesteśmy