Szczep "Zwierzyniec" Carlisle

  • 28 Drużyna Harcerzy im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  • Gromada Zuchów "Leśni Przyjaciele"

Zbiórki się odbywają w St. Cuthberts Catholic Primary School w Carlisle
Harcerzy (11-15 lat): co sobotę od 13:30 do 15:00
Zuchów (7-10 lat): co sobotę od 13:30 do 15:00

Szczepowy: asp. Jarek Jakubiak
Drużynowy: asp. Jarek Jakubiak
Wódz Zuchów: dhna. Edyta Malinowska

Email: carlisle@hufiecwilno.org.uk

Gdzie jesteśmy

Co robimy