Historia

logo.png

W październiku 2016 mineło 60 lat jak został powołany hufiec harcerzy “Wilno” skupiając w swoich szeregach jednostki harcerskie na terenie Yorkshire. Jak do tego doszło należy wspomnieć początki harcerstwa na terenie północnej Anglii.

Polskie Wojskowe Harcerstwo istniało na terenie północnej Anglii podczas wojny i po jej zakończeniu do listopada 1945r. w Centrum Wyszkolenia Technicznego Broni Pancernej w Catterick w Yorkshire. Po demobilizacji w 1949 żołnierze-harcerze zostali rozproszeni po całym świecie. Część pozostała w Anglii.

2 lutego 1949 powstała w Horsforth pierwsza cywilna starszoharcerska jednostka ZHP. Nowopowstały Krąg przyjął nazwę “Yorkshire” i pierwszym kierownikiem został dh. Norbert Kunert. Członkowie rozpoczęli pracę przez wciąganie z powrotem do harcerstwa byłych harcerzy i harcerki. Praca starszego harcerstwa w tym okresie była bardzo aktywna, organizowano kominki, spotkania towarzyskie, zabawy taneczne, wycieczki krajoznawcze. Oprócz tych zajęć skierowano uwagę na młodzież. Od wiosny 1949 nowo powstałe jednostki młodzieżowe były prowadzone przez Starsze Harcerstwo. Pierwszą jednostką była gromada zuchowa w Bradford. Później powstawały Gromady Zuchowe w Huddersfield i East Moor. Zastępy harcerek były w Bradford i East Moor, zastępy harcerzy w Bradford, Leeds, East Moor, Halifax i Huddersfield.

Rozkazem Komendanta Harcerzy L7 w sierpniu 1950 roku został powołany Hufiec Harcerzy “Gdynia” z siedzibą w Bradford i pierwszym p.o. hufcowym został h.o. M. Zaleski.

20 sierpnia 1951 rozwiązano komendę hufca w Bradford i powołano nową komendę z siedzibą w Manchester a hufcowym został mianowany phm. Józef Puchałka.

Początki Harcerstwa w Północnej Anglii

oboz57.png
Pierwszy obóz Hufca 1957
oboz59.png
Obóz Hufca 1959
oboz60.png
Zlot 50-lecia ZHP 1960
zuchyhudds65.png
Zuchy z Huddersfield 1965

Do 1956 roku istniały jednostki młodzieżowe w: Bradford, Halifax, Huddersfield, East Moor, Keighley, Sheffield, Leeds, Manchester, Preston, Blackburn, Delamere Park, Doddington, Blackshaw Moor.

Na terenie Wielkiej Brytanii do 1956 roku działały dwie Chorągwie Harcerzy “Jagiellońska” i “Piastowska”, w tymże roku zostały one połączone w jedną Chorągiew Wielkobrytyjską. W tym czasie w hufcu “Gdynia” było 403 harcerek, harcerzy i zuchów.

Rozkazem Komendanta Chorągwi Harcerzy w W.Brytanii L3/56 z dnia 10 października 1956 Hufiec “Gdynia” został podzielony na dwa hufce. Hufiec “Gdynia” pozostawał na terenie Lancashire z siedzibą w Manchester a hufcowym został mianowany hm. W. Tendyra, hufiec “Wilno” objął teren Yorkshire z siedzibą w Huddersfield.

Pierwszym hufcowym Hufca “Wilno” został mianowany dh. Jan Gabański. Skład pierwszej komendy hufca był taki: p.o. hufcowy h.o. J. Gabański, kapelan hufca ks. phm. J .Dryżałowski, sekretarz h.r. E. Uske, skarbnik wyw. W. Kucharski, namiestnik harcerzy h.o. J. Orysiuk, oraz instruktorzy terenowi ćw. J. Kucewicz Bradford, ćw. R.Sołtysik Leeds, wyw. K. Szybbo Halifax, członkowie komendy h.r. J. Serafin, i h.r. A.Zakrzewski.

Jednostki harcerskie i gromady zuchowe na terenie Yorkshire zostały przeniesione z hufca Gdynia do hufca Wilno; gromada chłopców i dziewczynek w Huddersfield – p.o. wodzowie h.r. A. Zakrzewski i dhna A. Mrożkówna, gromada chłopców i dziewczynek Bradford - p.o. wodzowie dh. Z. Sinicki, dhna B. Kunachowicz i dhna K. Kaczkowska, gromada koedukacyjna Bradford – p.o. wodzowie dhna I. Szymańska, dhna U.Kozłowska, gromada koedukacyjna Leeds – p.o. wodzowie h.r. J. Serafin i dhna A. Litwinówna, gromada koedukacyjna Halifax - p.o. wódz dhna U. Krzywkowska, gromada koedukacyjna Dewsbury – p.o. wódz dhna E. Bukowczyk, gromada koedukacyjna w Sheffield, oraz samodzielne zastępy harcerzy “Orłów” w Bradford, Huddersfield, Leeds, Halifax, East Moor i zastępy harcerek Bradford i East Moor.

oboz77.png
Zlot Chorągwi 1977
wedrowny79.png
Obóz Wędrowny 1979
oboz88.png
IV Światowy Zlot ZHP 1988
wedrowny88.png
Obóz Wędrowny 1988

Funkcje hufcowego na przestrzeni 60 lat pełnili; hm. Jan Orysiuk, phm. Zbigniew Sinicki, hm. Wacław Mańkowski, hm. Czesław Pukacz, hm. Witold Szablewski, hm. Ryszard Wdowczyk, hm. Jan Parkola, hm. Andrzej Borowy, hm. Marek Szablewski, hm. Leszek Żelazowski, hm. Waldemar Pniewski, a obecnie phm. Marek Peplinski.

Harcerki pracowały pod kierownictwem Namiestniczki harcerek według programów przewidzianych dla dziewcząt.

W roku 1962 powstał hufiec żeński „Kaszuby” który objął harcerki z hufców Gdynia i Wilno.

W roku 1957 odbyły się pierwsze obozy i kolonie hufca w Delamere. Również w tym samym roku jesienią powstały pierwsze drużyny harcerskie; 9-ta dh. w Leeds – drużynowy phm. Jerzy Serafin, 10-ta DH w Bradford – druzynowy ćw. Jerzy Kucewicz, 11-ta DH w Huddersfield – drużynowy hm. Jan Orysiuk, a pod koniec lat 60-tych 26-ta DH w Sheffield – drużynowy hm. Stanisław Kardasiński. W 1977 do hufca została dołączona 33-cia DH Scunthorpe – drużynowy hm. Jan Foyer.

Pod koniec lat 60-tych oprócz gromad zuchowych i drużyn, w hufcu zaczęła się rozwijać praca wędrowincza, powstawały patrole wędrowników. Wędrownicy organizowali wycieczki, obozy wędrowne, oraz regularnie brali udział w złazach wędrowników „Młody Las” prowadzonych przez Komendę Chorągwi. (Do dnia dzisiejszego 18 naszych wędrowników zdobyli szczebel „Złotej Szyszki” – Arcy włóczęga.) Odbywały się obozy wędrowne i wyprawy w Anglii, Szkocji, Walii, Polsce (Tatry), Włoszech (Dolomity), Austrii/Szawajcarii (Alpy), Irlandii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych. W 1986 została zatwierdzona w hufcu Drużyna Wędrowników im Józefa Grzesiaka ”Czarnego” (później 13 DW) i pierwszym drużynowym został mianowany pwd. Henryk Bąk. W ostatnich latach wraz z wędrowniczkami urządzają wspólne „Mini złazy”.

harcerzeleeds94.png
9DH z Leeds 1994
oboz94.png
V Światowy Zlot ZHP 1994
40lecie96.png
40-lecie Hufca 1996
oboz97.png
Obóz Hufca na Litwie 1997

Obecnie gromady koedukacyjne i drużyny hufca pracują w pięciu ośrodkach: Bradford, Huddersfield, Leeds, Sheffield, Barnsley i Blackburn, przez okres dołączyła sie gromada w Norwich (przeniesiona do hufca „Wrocław”) i powstała gromada zuchów w Doncaster (obecnie zawieszona). W roku 2009 powstała gromada zuchów w Barnsley a w 2017r dołączył się szczep „Wilcza Łapa” w Blackburn składając się z gromady zuchów i próbnej drużyny harcerzy. Stany jednostek od kilku lat rosną i w każdym ośrodku odbywają się regularnie zbiórki zuchów i drużyn.

Obóz Hufca wygrał konkurs punktacji na światowym zlocie w USA w 1988 a na zlocie Okręgu WB w Yardley Chase w 2015 obóz hufca zdobył drugie miejsce w punktacji harcerzy.

Od początku istnienia hufca co roku są organizowane kolonie zuchowe, obozy stałe i wędrowne, biwaki. Kandydaci na drużynowych i instruktorów biorą udział kursach organizowanych przez Komendę Chorągwi. Jubileuszowy obóz w 2016r odbył się w lasach Wileńszczyzny, nie daleko miasteczka Podbrodzie a obóz wędrowny na Kaszubskich jeziorach. Hufiec brał udział w każdym zlocie organizowanym przez Naczelnictwo lub Chorągiew, obecnie przygotowuje się do samodzielnego obozu na IX światowym Zlocie ZHP w Kanadzie w 2017.

Co roku na terenie północnej Anglii odbywają zjazdy z okazji Dnia Myśli Braterskiej i święta św. Jerzego Zjazdy te są wspólnie organizowane z hufcem harcerek „Kaszuby” i hufcem harcerzy ‘Gdynia”. Od 1978 na rozpoczęcie roku harcerskiego na stanicy harcerskiej „Fenton” odbywa się zjazd poobzowy na którym spotyka się młodzież harcerska z Midlandów i północnej Anglii.

W 1970 instruktorzy z hufca, na apel Komendanta Chorągwi znaleźli w Lincolnshire farmę która została zakupiona na stanicę. Gdy obiekt został nabyty instruktorki i instruktorzy z hufców Kaszuby i Wilno podjęli decyzję o zakupieniu baraku na stanicę aby stworzyć więcej pomieszczeń na sypialnie. Barak zakupiono i zaraz przystąpiono do rozbiórki by przenieść go na teren stanicy. Praca ta odbywała się przy pomocy wielu chętnych wolontariuszy z Bradford, Huddersfield, Leeds, Lincoln Sheffield, Scunthorpe. Barak został rozebrany i przetransportowny na stanicę i tam postawiony. Po czterech latach znowu ci sami przystąpili do rozbudowy stanicy i w 1978 stanica została poświęcona. Odbyła się tam pierwsza kolonia zorganizowana przez hufiec Wilno. W 1970 roku na nowozakupionym terenie odbył się pierwszy obóz harcerski zorganizowany przez hufiec Wilno. W 2013 roku na stanicy, pożar zniszczył cały sprzęt obozowy hufca, dzięki pomocy braterskiej innych hufców w WB oraz pracy zarobkowej zebrano wystarczająco sprzętu aby obóz letni się odbył. Obóz miał na imie „Feniks 2013”.

kolonia13.png
Kolonia Zuchowa 2013
oboz15.png
Zlot Okręgu 2015
oboz16.png
Obóz Hufca na Litwie 2016
oboz17.png
IX Światowy Zlot ZHP 2017

W ciągu roku gromady zuchowe i zastępy prowadzą swoją pracę według programów które obejmują wychowanie religijne, narodowe i harcerskie, pierwszą pomoc, przyrodoznawstwo, terenoznawstwo i służbę społeczną. Harcerze biorą czynny udział w akademiach 3-cio majowych i listopadowych, podczas Bożego Narodzenia nawiedzają polskie domy z kolędą, a w czasie Wielkiego Postu prowadzą Drogę Krzyżową i pełnią wartę przy Bożym Grobie.

Koła Przyjaciół Harcerstwa istniejące przy drużynach i gromadach ofiarnie pomagają finansowo młodzieży harcerskiej w wyjazdach na kolonie, biwaki, obozy, kursy i zloty oraz przygotowują poczęstunki podczas kominków lub zjazdów.

W 1957 dh. Gabański pożyczył z Naczelnictwa sztandar który przed wojną był sztandarem 11DH im. Andrzeja Małkowskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Po dziwnych kolejach losu w czasie wojny sztandar trafił do Angli i był zdeponowany w Naczelnictwie. Później wyrażono zgodę by sztandar pozostał w Hufcu Wilno. Hufiec Wilno używał tego sztandaru do roku 2000. Wtedy sztandar, jako historyczny zabytek, został przekazany do Instytutu gen. Sikorskiego w Londynie. Hufiec zaś ufundował sobie nowy sztandar który został poświęcony na zjeździe w Leeds.

Historia Sztandaru Hufca Wilno

Pierwsza Witryna Hufca Wilno

Przez okres 60 lat działalności Hufca wychowano metodą harcerską kilka pokoleń młodzieży urodzonej w tym kraju w duchu haseł służby Bogu, Polsce i Bliźnim. Hufiec może się poszczycić wykształceniem i przygotowaniem wielu instruktorów do pracy na wyższych funkcjach jak Komendanci Chorągwi, członkowie komendy Chorągwi, Zarządu Okręgu, Naczelnictwa, oraz wielu którzy pracują w polskich parafiach i innych organizacjach.

Opracował
hm.W. T. Mańkowski
23.03.2006

Uzupełnił
hm. M. Szablewski
05.07.2017

Jednodniówki

75 lecie Z.H.P. – Przegląd Harcerstwa w Północnej Anglii
40 lecie Hufca
50 lecie Hufca
60 lecie Hufca