Hufcowi

Hufcowy kieruje całokształtem pracy Hufca Wilno przy pomocy powołanego przez siebie komendę.

huf_konradk.jpg

Konrad Kaptur phm.

2018 -

Urodzony w Anglii, wstąpił do harcerstwa w 1995 r. do Gromady Zuchów "Wyrwidęby" w Willesden Green, Londyn, w Hufcu "Warszawa". Pełnił funkcje drużynowego 11 Drużyny Harcerzy w Huddersfield oraz 8 Drużyny Harcerzy w Willesden Green. Pełnił funkcje Namiestnika Harcerzy w Komendzie Hufca "Wilno" i "Warszawa". Wieloletni komendant obozów harcerzy i wędrowników Hufca "Wilno" i 8 Drużyny Harcerzy. W 2015 r. zdobył 2-gie miejsce na Zlocie Okręgu jako Komendant obozu Hufca "Wilno". W 2016 r. był Komendantem obozu we Wilnie, na Litwie, z okazji 60-go lecia Hufca "Wilno". Obecny Hufcowy Hufca "Wilno".

Byli Hufcowi

huf_marekp.jpg

Marek Pepliński hm.

2013 - 2018

Urodzony w Anglii, wstąpił do harcerstwa w 1973 r. do Gromady Zuchów "Skoczki" w Leeds. Pełnił funkcje drużynowego 9 Drużyny Harcerzy w Leeds oraz 4 Drużyny Harcerzy w Trowbridge, w Hufcu "Szczecin". Pełnił różne funkcje w Komendzie Hufca "Wilno". Prowadził obozy harcerzy i wędrowników Hufca "Wilno" i Hufca "Szczecin". Oboźny na Zlocie Okręgu w 2015 r. Członkiem Głównej Kwatery Harcerzy w Londynie.
huf_waldekp.jpg

Waldemar Pniewski hm.

2002 - 2013

Urodzony w Anglii, wstąpił do harcerstwa w 1958 r. do Gromady Zuchów "Leśne Duszki" w Bradford. Pełnił funkcje drużynowego 10 Drużyny Harcerzy oraz szczepowego Szczepu "Rossa" w Bradford. Pełnił różne funkcje w Komendzie Hufca i był członkiem Komendy Chorągwi. Działał jako prezes Polskiej Parafii i SPK w Bradford. W 2012 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność społecznej na rzecz środowisk polonijnych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.
huf_leszekz.jpg

Leszek Żelazowski hm.

2001 - 2002

Urodzony w Anglii, wstąpił do harcerstwa w 1956 r. do Gromady Zuchów "Błękitni Rycerze" w Bradford, w Hufcu "Gdynia". Pełnił funkcje drużynowego 10 Drużyny Harcerzy, wodza Gromady Zuchów "Leśne Duszki" oraz szczepowego Szczepu "Rossa" w Bradford. Prowadził kolonie zuchowe Hufca "Wilno" jako Komendant. Był członkiem Komendy Chorągwi w Wielkiej Brytanii oraz Głównej Kwatery Harcerzy w Londynie.
huf_mareks.png

Marek Szablewski hm.

1993 - 2001

Urodzony w Anglii, wstąpił do harcerstwa w 1968 r. do Gromady Zuchów "Krasnoludki" w Sheffield. Pełnił funkcje drużynowego 26 i 11 Drużyny Harcerzy, oraz 13 Drużyny Wędrowników. Był również szczepowym Szczepu "Nowogródek", pełnił różne funkcje w Komendzie Hufca. Wieloletni Komendant obozów harcerzy i wędrowników Hufca "Wilno". W 1988 r. wygrał punktacje na Zlocie Światowym jako Komendant obozu Hufca "Wilno". W 2000 r. wybrany Komendantem Chorągwi w Wielkiej Brytanii. W 2004 r. był Komendantem Zlotu Harcerzy na Światowym Zlocie w Warszawie. W 2012 r. wybrany Naczelnikiem Harcerzy. W 2019 r. wybrany Wiceprzewodniczącym ZHP, i w 2022 r. przewodniczącym ZHP.
huf_andrzejb.png

Andrzej Borowy hm.

1988 - 1993

Urodzony w Anglii, wstąpił do harcerstwa w 1956 r. do Gromady Zuchów "Błękitni Rycerze" w Bradford. Pełnił funkcje wodza Gromady Zuchów "Leśne Duszki" oraz szczepowego Szczepu "Rossa" w Bradford. Wieloletni Komendant koloni zuchów Hufca "Wilno". Był członkiem Komendy Chorągwi w Wielkiej Brytanii oraz Głównej Kwatery Harcerzy a w 2006 r. wybrany Naczelnikiem Harcerzy. W 2010 r. byl zastępcą Komendantki VIII Światowego Zlotu Stulecia Harcerstwa w Polsce. W 2012 r. wybrany Wiceprzewodniczącym ZHP.
huf_janp.jpg

Jan Parkola hm.

1982 - 1988

Urodzony w Anglii, wstąpił do harcerstwa w 1967 r. do 9 Drużyny Harcerzy w Leeds. Pełnił funkcje drużynowego 9 i 26 Drużyny Harcerzy w Hufcu "Wilno". W latach 80-tych został także hufcowym Hufca "Gdynia" w Manchester. W 1990 r. wybrany Komendantem Choragwi w Wielkiej Brytanii. W 1993 r. był Komendantem Zlotu Chorągwi Harcerzy w Wielkiej Brytanii w Barnswood. Był komisarzem zagranicznym w Naczelnictwie. Poza harcerstwem dużo pracy włożył, będąc wiceprezesem Zarządu Polskiego Osiedla w Penhros, w Północnej Walii. Zmarł 2006 r. w Southport.
huf_ryszardw.jpg

Ryszard Wdowczyk hm.

1978 - 1982

Urodzony w Anglii, pełnił funkcje drużynowego 11 Drużyny Harcerzy w Huddersfield oraz różne funkcje w Komendzie Hufca "Wilno". Wieloletni komendant obozów harcerzy i wędrowników Hufca "Wilno". W 1977 r. zdobył 2-gie miejscie na Zlocie Chorągwi Wielkiej Brytanii jako Komendant obozu Hufca "Wilno". W 1981 r. był Komendantem wyprawy do Włoch z okazji 25-go lecia Hufca "Wilno". Zmarł 2021 r. w Leeds.
huf_witolds.jpg

Witold Szablewski hm.

1975 - 1978

Urodzony w Polsce, żołnierz Armii Krajowej i powstaniec warszawski, Batalion Kiliński. Był członkiem 34 Drużyny Harcerzy w Warszawie, Hufiec "Wola". Po wojnie przyjechał do Anglii, działał w Polskiej Szkole Sobotniej, Polskiej Parafii oraz SPK w Sheffield. Kierownik Starszego Harcerstwa w Sheffield. Okręgowy Kierownik Starszego Harcerstwa w Wielkiej Brytanii. Naczelny Kierownik Starszego Harcerstwa. Zmarł 2008 r. w Sheffield.
huf_czeslawp.jpg

Czesław Pukacz hm.

1973 - 1975

Urodzony w Polsce, pełnił różne funkcje w Komendzie Hufca "Wilno". W 1976 r. prowadził delegacje Hufca "Wilno" na II Światowy Zlot w Kanadzie. Włożył wiele pracy w budowie Centralnej Stanicy Harcerskiej w Fenton oraz Polskiej Parafii w Huddersfield. Był również kierownikiem Centralnej Stanicy Harcerskiej w Fenton. W 1978 r. wybrany Komendantem Chorągwi w Wielkiej Brytanii. Był diakonem w Polskiej Parafii w Huddersfield. Zmarł 2015 r. w Huddersfield.
huf_wacekm.jpg

Wacław Mańkowski hm.

1969 - 1973

Urodzony w Polsce, wstąpił do harcerstwa w Jarosławiu, Polska, w 1948 r. Pełnił funkcje wodza Gromady Zuchów w Hufcu "Białowieża" i szczepowego Szczepu "Antokol" w Huddersfield oraz różne funkcje w Komendzie Hufca "Wilno". W 1968 r. Komendant obozu Hufca "Wilno" oraz w 1969 r. Komendant wyprawy na I Światowy Zlot w Monte Cassino. Był członkiem Głównej Kwatery Harcerzy i Naczelnictwa. Znalazł obiekt na stanicę "Fenton", był kierownikiem budowy a później kierownikiem Centralnej Stanicy Harcerskiej w Fenton. W 2006 r. wybrany Przewodniczącym Zarządu Okręgu w Wielkiej Brytanii. Zmarł 2023 r. w Huddersfield.
huf_zbigniews.jpg

Zbigniew Sinicki phm.

1965 - 1969

Urodzony w Polsce, pełnił funkcje wodza Gromady Zuchów "Błękitni Rycerze" jak Hufiec powstał w 1956 r. Był również wodzem Gromady Zuchów "Dzielni Rycerze" w Huddersfield. Pełnił funkcje drużynowego 9 Drużyny Harcerzy w Leeds i 10 Drużyny Harcerzy w Bradford. Pełnił funkcje w komendzie Hufca "Wilno". W 1964 r. był Komendantem pierwszego zagranicznego obozu Hufca "Wilno" w Irlandii.
huf_jano.jpg

Jan Orysiuk hm.

1964 - 1965

Urodzony w Polsce, w młodym wieku wstąpił do Zgromadzenia Salezjanów. Po wojnie, w latach 50-tych wyjeżdża do parafii w Huddersfield, Anglia, gdzie po zakupieniu kościoła pracuje jako kierownik budowy. Włącza się do harcerskiej pracy w parafii. Prowadził Gromade Zuchów "Dzielni Rycerze" w Huddersfield. Pełnił funkcje drużynowego 9 i 11 Drużyny Harcerzy. Pełnił funkcje Namiestnika Harcerzy w Komendzie Hufca. Wieloletni Komendant obozów Hufca "Wilno". Zmarł 1993 r. w Blaisdon.
huf_jang.jpg

Jan Gabański hm.

1956 - 1964

Urodzony w Polsce, po wojnie osiedlił się w Huddersfield, Anglia, gdzie był kierownikiem Kręgu Starszoharcerskiego. W 1956 r. został powołany do Organizacji Harcerzy z zadaniem zorganizowania w Północnej Anglii Hufca Harcerzy "Wilno". Prowadził pierwszą kolonie Hufca "Wilno". W 1961 r. został wybrany Komendantem Chorągwi w Wielkiej Brytanii. Włożył wiele pracy fizycznej i wysiłku w zdobywaniu funduszy, oraz pozyskiwaniu bezinteresownych rąk do pracy, dla Centralnej Stanicy Harcerskiej w Fenton. Zmarł 1983 r. w Huddersfield.