Szczep "Rossa" Bradford

  • 10 Drużyna Harcerzy im. Władysława Jagiełły
  • Gromada Zuchów "Leśne Duszki"

Zbiórki się odbywają w polskim ośrodku katolickim w Bradford
Harcerzy (11-15 lat): co druga środa od 18:30 do 20:00
Zuchów (7-10 lat): co druga środa od 18:30 do 20:00

Szczepowy: hm. Waldek Pniewski
Drużynowy: h.o. Stefan Pepliński
Wódz Zuchów: pwd. Daniel Hepworth

Email: bradford@hufiecwilno.org.uk

Gdzie jesteśmy

Co robimy